W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.

Data publikacji strony internetowej: 2022-04-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-14.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wiesi Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej

Treści niedostępne cyfrowo:

  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
  • część plików jest niedostępna cyfrowo,
  • linki prowadzące do serwisów zewnętrznych, otwierają się w nowym oknie,
  • niektóre z dokumentów zamieszczone są w formie skanów graficznych nieposiadających warstwy tekstowej.

Wyłączenia:

  • dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów, nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
  • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Paulina Libumska. Kontakt: paulinahtd@op.pl, tel. 514-672-782. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej odpowiada Paulina Libumska, paulinahtd@op.pl, tel.514-672-782.

Informacje na temat procedury

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Paulina Libumska, tel.: 514-672-781 lu drogą elektroniczną paulinahtd@op.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej odpowiada Paulina Libumska, paulinahtd@op.pl i tel.: 514-672-781.

Uprzejmie informujemy, że każdy ma prawo zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej do podmiotów publicznych udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub innych elementów, ewentualnie dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłaszająca żądanie zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności albo alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury mieści się w centrum Nowej Wsi Wielkiej przy Alei Pokoju 7. W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe dla samochodów z jednym oznaczonym oznaczonym dla osób niepełnosprawnych. do wnętrza budynku prowadzi wejście na korytarz od strony parkingu przy Alei Pokoju na płaszczyźnie płaskiej bez schodów. drzwi do budynku nie otwierają się automatycznie. Na tym samym poziomie znajdują się toalety, które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu na klatkę schodową znajduje się dzwonek do drzwi w celu wywołania pracownika. Na pierwsze piętro prowadzi klatka schodowa o szerokości 110 cm. Po jednej stronie schodów znajduje się poręcz. W obiekcie nie ma windy. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W ośrodku nie ma takich dostosowań jak pochylnie, platformy, informacji głosowych czy też pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy.