Sprawozdania roczne

Sprawozdania roczne

Sprawozdanie z działalności GOK za rok 2016

Sprawozdanie z działalności GOK i Rady Programowej za 2016 rok zostało przyjęte uchwałą sesji Rady Gminy w dniu 29 marca 2017 r. i opublikowane na stronie: BIP w JST - Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej Podajemy linki: Sprawozdanie GOK: [...]

metryczka