UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 'KUŹNIA' NOWA WIEŚ WIELKA

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 'KUŹNIA' NOWA WIEŚ WIELKA

Kujawski Piknik Śmigłowcowy i Święto 56 Bazy Lotniczej

16 maja 2015 r. w Inowrocławiu odbędzie się Kujawski Piknik Śmigłowcowy i Święto 56 Bazy Lotniczej. Będą pokazy lotnicze, grochówka z wojskowego kotła, konkursy i zabawy. Organizator zapewnia bezpłatny przejazd autokarem chętnym, [...]

Przekazanie karabinków i pistoletów pneumatycznych na rzecz UKS "Kuźnia"

W dniu 12 marca 2015 r. podczas Sesji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka, nastąpiło oficjalne przekazanie zakupionych przez Gminę karabinków i pistoletów pneumatycznych na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kuźnia” Nowa Wieś Wielka, [...]

Otwarcie sezonu strzeleckiego

W niedzielę 15 marca o godzinie 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej UKS Kuźnia Nowa Wieś Wielka rozpoczyna tegoroczny sezon strzelecki. Wszystkich członków klubu serdecznie zapraszamy. [...]

Zakup nowych karabinków i pistoletów dla UKS Kuźnia

Pod koniec ubiegłego roku Gmina Nowa Wieś Wielka zakupiła na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kuźnia" nowe karabinki i pistolety. W naj- bliższych dniach broń zostanie oficjalnie przekazana klubowi. [...]

Sprawozdanie z działalności UKS Kuźnia za 2014 rok

19 grudnia 2014 roku odbyło się Walne Zebranie członków UKS „Kuźnia” Nowa Wieś Wielka. Przyjęto sprawozdanie prezesa z działalności Klubu w 2014 roku i uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej po rezygnacji Mirosława Bogusza o Damiana [...]

metryczka